Biodiversiteit Ede

Op deze site vindt u een lijst van waargenomen soorten in Ede. Dit betreft enkel de soorten die zijn waargenomen in het kader van een inventarisatieproject in het Edese bos. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door vijf enthousiaste studenten. Het uiteindelijke doel is een, zo compleet mogelijke, soortenlijst van het Edese bos. Hier wordt aan gewerkt van 01-01-2016 tot 01-01-2021.

Over het project

Laatste nieuws

Dood hout leeft!

Dood hout leeft!

In een gezond en ontwikkeld bos zijn zowel jongere als oudere delen te vinden. Variatie is leeftijdsopbouw van een bos levert een schat aan verschillende soorten op. De ontwikkeling van oud bos met dode bomen kost echter veel tijd, al kunnen beheermaatregelen wel zorgen dat bomen sneller afsterven. Deze dode bomen vormen een belangrijk microbiotoop voor vele soorten, zoals kevers, vliegen of paddenstoelen. Het Edese bos is een ouder bos met diverse jongere percelen. In dit artikel wordt kort ingegaan op het oudere gedeelte.

Lees meer

Plannen voor de laatste twee jaar

Plannen voor de laatste twee jaar

Met nog een kleine twee jaar te gaan staat de teller inmiddels op 1446 soorten. Hoewel dit al een mooi aantal is weten we ook dat er nog veel soorten bij kunnen komen, een totaallijst met 2000 soorten zou zeker haalbaar moeten zijn. Echter wordt het wel steeds lastiger om nieuwe soorten te vinden, en zijn vooral groepen waar kennis over ontbreekt nog duidelijk ondervertegenwoordigd.

Lees meer

Extra aandacht voor wantsen in 2017 en 2018

Extra aandacht voor wantsen in 2017 en 2018

Zoals al eerder vermeld zal er in de komende twee jaar extra aandacht worden besteed aan de inventarisatie van wantsen. Dit gebeurt in het kader van een landelijke wantsenproject. Het huidige aantal soorten, 31, is aan de lage kant voor een gemengd loof- naaldbos, er worden dan ook nog enkele tientallen nieuwe soorten verwacht.

Lees meer

Statistieken

Aantal soorten:

1572 totaal

76 nieuw in 2019

33 nieuw in 2020

Nieuwste soorten

  1. Gele bramenvlekmot - Coptotriche marginea
  2. Gewone esdoornvouwmot - Phyllonorycter geniculella
  3. Oranje kruidenmot - Udea ferrugalis
  4. Gespleten eikenblaasmijnmot - Ectoedemia subbimaculella
  5. Appelzebramot - Parornix scoticella