Herfst

Het is weer herfst, een seizoen met nieuwe soorten. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan de paddenstoelen, die in de komende weken dan ook nog goed onder de loep zullen worden genomen. Echter zijn er meer soortgroepen waarvan enkele of meer soorten alleen in de herfst te vinden zijn. Denk hierbij onder andere aan nachtvlinders, vliegen en bladwespen.

Wat de paddenstoelen betreft, deze zijn zeker nog niet goed genoeg bekeken. Momenteel zijn er 64 soorten aangetroffen, maar dit zullen er in de komende weken zeker meer worden! Daarover dus later meer.

Nachtvlinders (de best bekeken soortgroep!) zijn nog steeds actief, al kiezen ze wel de warmste nachten uit om rond te vliegen. Momenteel wordt er niet meer met nachtvlindervallen of lichtopstellingen gewerkt, maar het gebouwtje van Vitens biedt een mooie uitkomst. 's Nachts branden de lampen rond dit huisje, hier komen de nachtvlinders op af, die landen vervolgens op de muren. Door overdag deze muren te checken zijn er drie nieuwe soorten aangetroffen: Grote wintervlinder, geelbruine herfstuil en de meidoornuil. Ook de herfstspanner vliegt momenteel veel rond in het Edese bos.

Bladwespen zijn er nog maar weinig te vinden. Er is slechts één genus dat in deze tijd nog vliegt het genus Apethymus. Uit dit genus is in de afgelopen weken één soort aangetroffen, namelijk Apethymus cereus. Deze, vermoedelijk vrij algemene, soort is nog niet officieel voor Nederland gepubliceerd, aangezien de soort pas recent is afgesplitst van een gelijkende soort: Apethymus filiformis. Het aangetroffen exemplaar betrof een vrouwtje, gesleept uit Grote brandnetel.

Momenteel zijn er 698 soorten vastgesteld in het Edese bos: http://waarneming.nl/user/profile/120035