Plannen voor de laatste twee jaar

Met nog een kleine twee jaar te gaan staat de teller inmiddels op 1446 soorten. Hoewel dit al een mooi aantal is weten we ook dat er nog veel soorten bij kunnen komen, een totaallijst met 2000 soorten zou zeker haalbaar moeten zijn. Echter wordt het wel steeds lastiger om nieuwe soorten te vinden, en zijn vooral groepen waar kennis over ontbreekt nog duidelijk ondervertegenwoordigd.

De soortgroepen met de meeste soorten zijn de nachtvlinders en de paddenstoelen. De nachtvlinders springen er duidelijk uit met 457 soorten, dankzij de grote inzet op het regelmatig inplannen van nachtvlindernachten. Tijdens veel van deze nachten zijn ook wantsen en cicaden verzameld, waardoor deze groep de derde plek inneemt met 125 soorten. De paddenstoelen (220 soorten) zitten hier tussenin, dit aantal is te danken aan de grote hulp van expert Michel Beeckman die diverse malen naar het Edese bos is afgereisd om te helpen bij het inventariseren en determineren.

Een strakke planning voor de laatste twee jaar is er niet. Ongetwijfeld zal er weer regelmatig genachtvlinderd worden, waardoor een totaal van ruim 500 nachtvlinders zeker mogelijk moet zijn. Daarnaast zullen groepen als de kevers, wantsen & cicaden, paddenstoelen en de vliegen nog voor de nodige aanvullingen op de soortenlijst gaan zorgen. Voor enkele relatief kleine soortgroepen, zoals de zoogdieren, planten en reptielen & amfibieën worden niet veel meer nieuwe soorten verwacht.

Naast het zoeken naar willekeurige nieuwe soorten zal er ook de komende jaren weer gericht worden gezocht naar specifieke soorten waarvan het voorkomen in het Edese bos te verwachten is. Een voorbeeld is Alebra viridis, een cicade welke nog niet officieel uit Nederland is gemeld, maar in 2018 zeer waarschijnlijk hier op licht is gevangen. In het komende seizoen zal de waardplant, wintereik, gericht worden bemonsterd om het voorkomen van deze soort in Nederland te bevestigen. Daarnaast worden bladeren en twijgen afgezocht naar rupsen en minerenende of galvormende soorten. Al met al is er nog genoeg te ontdekken in het Edese bos!

Leadfoto: een larve van de bladwesp Craesus septentrionalis op ruwe berk.