Dood hout leeft!

In een gezond en ontwikkeld bos zijn zowel jongere als oudere delen te vinden. Variatie is leeftijdsopbouw van een bos levert een schat aan verschillende soorten op. De ontwikkeling van oud bos met dode bomen kost echter veel tijd, al kunnen beheermaatregelen wel zorgen dat bomen sneller afsterven. Deze dode bomen vormen een belangrijk microbiotoop voor vele soorten, zoals kevers, vliegen of paddenstoelen. Het Edese bos is een ouder bos met diverse jongere percelen. In dit artikel wordt kort ingegaan op het oudere gedeelte.

Het Edese bos is een oud bos, sterker nog: het is één van de oudste bossen in Nederland. Al rond 1400 werd het Edesche bos vermeld in een leenbrief van huize Kernhem (Bosbeheerplan gemeente Ede). De opbouw met onder andere uniek wintereiken-beukenbos en een oude beukenlaan langs de Edese heide bieden kanzen voor doodhoutfauna.

Op 16 februari werden enkele dode beuken onderzocht op doodhout-fauna. Naast overwinterende bladpootrandwantsen, vele miljoenpoten en pissebedden werden ook diverse keversoorten aangetroffen. Veel kevers ontwikkelen als larve in dode bomen. Daarnaast is er een groep kevers die als larve ontwikkelen op paddenstoelen welke afhankelijk zijn van dood hout. Onder de keversoorten die werden aangetroffen bevonden zich maar liefst twee nieuwe soorten voor de provincie Gelderland: Symbiotes gibberosus en Triplax aenea. De soorten werden op twee verschillende beuken onder loszittende schors aangetroffen.

Dankzij het bosbeheer in het Edese bos, waar diverse dode, staande bomen blijven staan, ontstaat een geschikt bos voor vele bijzondere soorten. Dankzij verhoogde inspanningen om de biodiversiteit in het Edese bos in kaart te brengen werden deze soorten dan ook daadwerkelijk gevonden. Ondanks deze mooie vondsten is er ongetwijfeld ook nog veel over het hoofd gezien. Een aansprekend voorbeeld is de prachtige Viervlekschimmelvreter (Endomychus coccineus) welke in het jaar voor aanvang van het inventarisatieproject in het Edese bos werd aangetroffen, maar sindsdien niet meer is gevonden.

Symbiotes gibberosus

Twee nieuwe kevers voor de Gelderlandse fauna, links: Symbiotes gibberosus, rechts: Triplax aenea .

Leadfoto: een overwinterende groep viervlekschimmelkevers (Mycetophagus quadripustulatus) onder de schors van een dode beuk.