Stofluizen

Vanochtend het bos ingegaan met het idee een aantal stofluizen te verzamelen. Tot vandaag stonden er welgeteld 0 soorten op de lijst, terwijl stofluizen overal voor komen en makkelijk te vinden zijn. Op 5 verschillende punten zijn in totaal 56 stofluizen verzameld om thuis onder de microscoop te determineren.

Speciale aandacht ging uit naar soorten uit het genus Ectopsocus, hiervan is nog maar één soort officieel gemeld in Nederland, namelijk Ectopsocus briggsi, een soort die zeer algemeen blijkt te zijn in het bos. Echter zijn er in Nederland ook al waarnemingen gedaan van Ectopsocus petersi, en er zijn meer soorten te verwachten in Nederland. De verschillen tussen de soorten zijn echter zeer klein, en dus zijn er zo veel mogelijk exemplaren verzameld. Helaas bleek het materiaal van vanochtend allemaal te gaan om de soort Ectopsocus briggsi. Vanmiddag bleek echter wel succesvol! Na vele langvleugelige stofluizen te hebben gevangen (E. briggsi is altijd langvleugelig, E. petersi kan ook kortvleugelig zijn) zat er plotseling een kortvleugelige soort in het net! Na controle thuis blijkt het inderdaad om E. petersi te gaan, de aanhouder wint!

Maar terug naar de overige stofluizen, de 56 stofluizen bleken verdeeld te zijn over 6 verschillende soorten. De meest algemene soort bleek Valenzuela flavidus, deze was op alle vanglocaties aanwezig met in totaal maar liefst 35 exemplaren! Verder werden Enderleinella obsoleta (6), Stenopsocus immaculatus (8), Ectopsocus briggsi (6+), Ectopsocus petersi (1) en Peripsocus phaeopterus (1) gevangen.

Andere nieuwe soorten die vandaag zijn aangetroffen zijn: Berkenzwam - Piptoporus betulinus, Koperwiek - Turdus iliacus, Keep - Fringilla montifringilla, Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla, Plaatjesgalwesp - Neuroterus albipes, Beukenhaargalmug - Hartigiola annulipes, Satijnen knoopjesgalwesp - Neuroterus numismalis en Orchestes hortorum.