Eerste resultaten 2017

In de eerste maand van 2017 is het Edese bos slechts enkele keren kort bezocht. In totaal hebben deze bezoekjes 24 nieuwe soorten opgeleverd. Achter de schermen wordt er echter ook gewerkt aan een nieuwsbrief, plannen voor de komende jaren en worden er lijsten opgesteld met soorten waar in de komende jaren naar zal worden gezocht.

De 24 nieuwe soorten bevatten weinig bijzondere vondsten. De landelijk gezien redelijk zeldzame Groefaardkruiper (Strigamia acuminata), een duizendpoot, is op de hogere zandgronden een te verwachten soort. Het zeldzame korstmos Gewoon schriftmos (Graphis scripta) dat op enkele Beuken is aangetroffen, is al eens eerder gevonden in het Edese bos. Geleedpotigen zijn, voor deze koude maand, opvallend goed vertegenwoordigd in het lijstje met nieuwe soorten. Dankzij het kloppen van groenblijvende bomen werden er enkele nieuwe cicaden, wantsen, kevers, vliegen, een nieuwe nachtvlinder en een nieuwe mier genoteerd.

Plannen voor de komende jaren worden vermeld in de nieuwsbrief die binnenkort zal verschijnen. Enkele soortgroepen waar extra aandacht naar uit zal gaan zijn de nachtvlinders, wantsen, cicaden, planten, mossen en korstmossen. De wantsen worden geïnventariseerd in het kader van een landelijk atlasproject. Voor het inventariseren van nachtvlinders zullen dit jaar geen lichtvallen worden geplaats, maar enkel worden gewerkt met een lakenopstelling. Vanaf dit jaar zal er extra aandacht uitgaan naar de 'vreemde' gasten op deze lakenopstelling, dit kunnen bijvoorbeeld kevers, wantsen of cicaden zijn die ook op licht afkomen.