Het inventarisatieproject

Begin 2016 is er begonnen aan een inventarisatie in het oostelijke deel van het Edese bos. Dit gebied beslaat een oppervlak van ruim 2 km2 en bestaat uit zowel loof- als naaldbomen. Het project wordt uitgevoerd door vijf studenten met grote interesse voor de natuur en haar soortenrijkdom.

Het gebied

Het Edese bos is een oud bos, gelegen op de zuidwestelijke Veluwe. Het zuidwestelijke deel wordt gekenmerkt door oude beuken- en eikenbossen, het noordoostelijke deel bestaat voornamelijk uit oude dennenbossen. Het bos kent weinig open delen, maar er is veel verschil in de dichtheid van het bos. Aangezien het bos direct noordelijk van Ede ligt is het goed bereikbaar voor bewoners en toeristen, deze kunnen het gebied in vanaf drie parkeerplaatsen aan de Driebergweg, de Hessenweg en de Koeweg. In het bos zijn veel wandelpaden en twee fietspaden, ook zijn er ruiterpaden. Een deel van het bos is productiebos, vanaf de parkeerplaats aan de Koeweg loopt een Demo-route door dit bos, daardoor kunnen bezoekers zien hoe het moderne bosbeheer in het Edese bos wordt toegepast.

Het project

Begin 2016 is begonnen met de inventarisatie van de aanwezige flora en fauna in het gebied, dit zal nog zeker tot 2021 duren. Het doel is om een zo compleet mogelijke soortenlijst op te stellen, hierbij zal extra worden gelet op soorten die grote invloed hebben op het gebied en soorten van de rode lijsten. Er wordt ook gekeken naar soortgroepen die vaak worden overgeslagen bij inventarisaties, zoals cicaden, bladwespen en spinnen. Er wordt samengewerkt met soortexperts om een goed beeld te krijgen van de aanwezige flora en fauna en hoe het hele ecosysteem in elkaar steekt. Soortgroepen als vogels, zoogdieren en dagvlinders zijn vaak relatief makkelijk om te inventariseren, echter zijn er ook veel soortgroepen waar veel meer tijd in moet worden gestoken om het doel (een zo compleet mogelijke lijst) te halen. Na afloop van het project zal alle verzamelde informatie in een uitgebreid verslag worden samengevat.

Alle vondsten worden ingevoerd op waarneming.nl en zullen op deze website verschijnen. Op deze site zullen ook verspreidingskaarten per soort komen, samen met foto's en aanvullende informatie over de soort in het bos. Op deze manier zijn de resultaten voor iedereen te volgen. Van enkele zeldzame soorten zullen geen exacte locaties worden gegeven. Aan het eind van elk projectjaar zal een jaarverslag worden opgesteld met informatie over de tussenstand, bijzondere soorten en meer interessante informatie. Tussendoor zullen regelmatig nieuwsberichten verschijnen op deze site of op sociale media.

Vrijwilligers

Deze inventarisatie zou niet kunnen plaatsvinden zonder inzet van een grote groep vrijwilligers. Velen zullen het bos misschien niet eens bezoeken, maar helpen door opgestuurd materiaal te determineren of informatie te delen. Anderen zullen zich vooral met het veldwerk bezighouden of nu en dan waarnemingen doorgeven. Wij zijn enorm blij met alle hulp! Informatie over de initiatiefnemers vindt u onder het kopje 'Over ons'.

Voor het onderzoeksplan klik hier.