Akkerhommel

Akkerhommel - <i>Bombus pascuorum</i>
Akkerhommel - Bombus pascuorum

Familie: Apidae

 

Algemene informatie

Een zeer algemene soort die zowel in natuurlijke, als stedelijke omgeving kan worden aangetroffen. 

 

Voorkomen in het Edese bos

Eenmaal fouragerend aangetroffen, mogelijk een regelmatige gast op bloeiende nectarplanten.

 

Gebruikte bronnen

-

Waar deze soort voorkomt in het Edese bos:
Akkerhommel - Bombus pascuorum

Familie: Apidae

 

Algemene informatie

Een zeer algemene soort die zowel in natuurlijke, als stedelijke omgeving kan worden aangetroffen. 

 

Voorkomen in het Edese bos

Eenmaal fouragerend aangetroffen, mogelijk een regelmatige gast op bloeiende nectarplanten.

 

Gebruikte bronnen

-

Datum Naam Aantal Gedrag Kleed
30-04-2017 15:28 Akkerhommel - Bombus pascuorum 1 ter plaatse imago
Naam
Naam