Javesella dubia

<i>Javesella dubia</i>
Javesella dubia

Familie: Delphacidae (Spoorcicaden)

 

Algemene informatie

Javasella dubia is een algemene, inheemse soort. De soort komt veelal voor in vochtige biotopen en leeft hoofdzakelijk op grassen uit het geslacht Agrostis.

 

Voorkomen in het Edese bos

Uit het Edese bos is slechts één waarneming bekend van deze soort. Er zijn twee exemplaren aangetroffen, stilzittend op de top van een grasspriet. Na ongeveer 15 uur bleken de cicaden gedood te zijn door een schimmel. De aangetroffen exemplaren waren beiden kortvleugelig (brachypteer), zoals deze soort meestal is. In de percelen met voldoende grassen is de soort vermoedelijk algemeen.

 

Gebruikte bronnen

- Niedringhaus, R., Biedermann, R., & Nickel, H. (2010). Verbreitungsatlas der Zikaden des Großherzogtums Luxemburg.

Waar deze soort voorkomt in het Edese bos:
Javesella dubia

Familie: Delphacidae (Spoorcicaden)

 

Algemene informatie

Javasella dubia is een algemene, inheemse soort. De soort komt veelal voor in vochtige biotopen en leeft hoofdzakelijk op grassen uit het geslacht Agrostis.

 

Voorkomen in het Edese bos

Uit het Edese bos is slechts één waarneming bekend van deze soort. Er zijn twee exemplaren aangetroffen, stilzittend op de top van een grasspriet. Na ongeveer 15 uur bleken de cicaden gedood te zijn door een schimmel. De aangetroffen exemplaren waren beiden kortvleugelig (brachypteer), zoals deze soort meestal is. In de percelen met voldoende grassen is de soort vermoedelijk algemeen.

 

Gebruikte bronnen

- Niedringhaus, R., Biedermann, R., & Nickel, H. (2010). Verbreitungsatlas der Zikaden des Großherzogtums Luxemburg.

Datum Naam Aantal Gedrag Kleed
26-05-2017 14:18 Javesella dubia 1 ter plaatse imago
08-06-2016 16:07 Javesella dubia 2 ter plaatse onbekend
Naam
Naam