Zwarte kogel

Zwarte kogel - <i>Glomeris marginata</i>
Zwarte kogel - <i>Glomeris marginata</i>
Zwarte kogel - <i>Glomeris marginata</i>
Zwarte kogel - Glomeris marginata

Familie: Glomeridae (Oprolmiljoenpoten)

 

Algemene informatie

Vrij algemene soorten in oudere bossen. Kan worden aangetroffen in of onder dood hout, onder stenen en in de strooisellaag. 

 

Voorkomen in het Edese bos

Algemeen en regelmatig aangetroffen. Verspreid door het hele bos, maar voornamelijk in percelen met loofhout (beuken en eiken).

 

Gebruikte bronnen

- Berg, P.M., Krediet, A. & Heijerman, H. (2009). Tabel voor de Nederlandse Miljoenpoten (Myriapoda: Diplopoda). Stichting Jeugdbondsuitgeverij

Waar deze soort voorkomt in het Edese bos:
Zwarte kogel - Glomeris marginata

Familie: Glomeridae (Oprolmiljoenpoten)

 

Algemene informatie

Vrij algemene soorten in oudere bossen. Kan worden aangetroffen in of onder dood hout, onder stenen en in de strooisellaag. 

 

Voorkomen in het Edese bos

Algemeen en regelmatig aangetroffen. Verspreid door het hele bos, maar voornamelijk in percelen met loofhout (beuken en eiken).

 

Gebruikte bronnen

- Berg, P.M., Krediet, A. & Heijerman, H. (2009). Tabel voor de Nederlandse Miljoenpoten (Myriapoda: Diplopoda). Stichting Jeugdbondsuitgeverij

Datum Naam Aantal Gedrag Kleed
27-04-2018 Zwarte kogel - Glomeris marginata 1 ter plaatse onbekend
01-11-2016 11:17 Zwarte kogel - Glomeris marginata 1 ter plaatse onbekend
18-10-2016 10:08 Zwarte kogel - Glomeris marginata 1 ter plaatse onbekend
13-07-2016 10:26 Zwarte kogel - Glomeris marginata 1 ter plaatse onbekend
15-05-2016 15:22 Zwarte kogel - Glomeris marginata 1 ter plaatse onbekend
11-05-2016 21:09 Zwarte kogel - Glomeris marginata 1 ter plaatse onbekend
04-04-2016 22:25 Zwarte kogel - Glomeris marginata 1 ter plaatse onbekend
13-02-2016 14:56 Zwarte kogel - Glomeris marginata 1 ter plaatse onbekend
Naam
Naam